Condicions de subscripció

Condicions de subscripció de l’emmagatzematge i manteniment

Informació general

Totes les subscripcions que es realitzin en la nostra web https://www.safepack.es (a partir d’ara SAFEPACK) per part de l’usuari (a partir d’ara “l’usuari”) estaran subjectes a les “Condicions de subscripció de l’emmagatzematge i manteniment” descrites en la web SAFEPACK i exposades en el present document.

La subscripció per part de l’usuari implica el seu acord i consentiment de les presents condicions. Cap pretesa modificació efectuada per l’usuari sobre les presents condicions podrà diferir de les establertes per SAFEPACK. Tota la informació que figura en aquesta web referent a serveis, productes, les seves característiques, els seus preus i les seves condicions, tant de compra com de subscripció, podran ser modificades per SAFEPACK en qualsevol moment i sense previ avís, informant a l’usuari puntualment d’aquests canvis. És responsabilitat de l’usuari llegir-les periòdicament per mantenir-se informat. L’usuari estarà subjecte a les condicions vigents en el moment que utilitzi la web de SAFEPACK.

Alguns aspectes de les presents condicions generals de subscripció podran ser variats per conveni especial entre l’usuari i SAFEPACK, sempre amb el consentiment exprés de SAFEPACK, quedant documentat per escrit.

S’entendrà que l’usuari ha llegit, entén i accepta lliurement les presents condicions generals de subscripció a la web de SAFEPACK quan efectuï la subscripció en el procés de compra a la web, acceptant (marcant) la casella disposada per a tal efecte.

SAFEPACK es reserva el dret d’acceptar o denegar al seu propi criteri qualsevol sol·licitud de subscripció i renovació.

L’usuari afirma que tant les dades pròpies com les de pagament proporcionades a SAFEPACK són reals i fidedignes. En cas que SAFEPACK comprovés que alguna o la totalitat de les dades son falses, la subscripció serà automàticament anul·lada i l’usuari no podrà reclamar cap devolució.

En el cas que l’usuari proporcioni dades d’una tercera persona o entitat a l’efectuar la subscripció, l’usuari serà l’únic responsable de que aquesta tercera persona o entitat conegui i accepti expressament la situació. Tota la responsabilitat dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se per aquest fet, recauran totalment sobre l’usuari, excloent a SAFEPACK de qualsevol responsabilitat.

Serveis inclosos a la subscripció

Les característiques i els preus del servei d’ emmagatzematge i manteniment apareixen perfectament descrits en les diferents pàgines de la web www.safepack.es , excepte error tipogràfic o omissió involuntària.

El cost del servei d’ emmagatzematge i manteniment, així com les seves característiques, podrien ser objectes de revisió per part de SAFEPACK en qualsevol moment sense tenir cap obligació de notificar-les a l’usuari per una altra via que no sigui l’exposició d’aquesta canvis a la seva pàgina web.

La subscripció a l’emmagatzematge i manteniment dels productes i packs adquirits a la web inclou:

– Emmagatzematge segur sota doble clau.

– Sistema de videovigilància 24h.

– Controls periòdics cada 6 meses de presència i estat dels productes.

– Avisos de caducitat dels productes.

– Control de las condicions ambientals d’emmagatzematge.

Els packs es consideraran propietat de l’usuari i SAFEPACK només realitzarà un servei de emmagatzematge i manteniment, com a dipositari temporal dels mateixos, mentre l’usuari estigui al corrent de pagament de la seva subscripció.

Enviament dels productes i packs dipositats

A sol·licitud de l’usuari el pack s’enviarà en les 48 hores següents de que es notifiqui a SAFEPACK a través del compte de l’usuari a la web.

Els enviaments es realitzen mitjançant una agència de transport de paqueteria subcontractada de reconeguda solvència. Aquest tipus d’empreses, per norma, no pugen els paquets fins el domicili  i realitzen el lliurament al portal, sempre en presència del client. 

 

Tots els nostres SAFEPACKS i productes s’envien dins de capses de cartró resistent al transport. Al rebre la comanda s’ha de comprovar que tots los productes estan bé. Si algun d’ells estigués deteriorat, anota-ho a l’albarà de lliurament del transportista. Posteriorment posa’t en contacte amb nosaltres a través de l’e-mail atencioncliente@safepack.es. Et contestarem amb la solució el més aviat possible.

Pagament

L’usuari és el responsable del pagament, tot i que sigui un tercer qui intervingui en nom seu. La responsabilitat de facilitar les dades d’autentificació, accés o identificació d’un tercer és única i no transferible de l’usuari. SAFEPACK emetrà una factura corresponent a la subscripció que serà  accessible a través del compte d’usuari.

Les tarifes aplicables per a la subscripció a l’emmagatzematge i manteniment dels productes i packs es detallen en el procés de compra i varien segons el volum total dels serveis.

A títol d’exemple, el cost de l’emmagatzematge i manteniment anual d’un SAFEPACK Family és de 19,99 € o de 7,99 € si s’opta pel pagament trimestral.

El pagament s’efectuarà en euros, lliure de comissions i despeses. Es realitzarà mitjançant targeta de crèdit o altres mitjans descrits en les condicions de compra.

Període de prova

L’usuari te dret a gaudir d’un període de prova gratuït d’un mes en el cas que adquireixi la subscripció anual. Durant aquest període de prova, l’usuari tindrà ple dret a l’emmagatzematge i manteniment.

Cancel·lació

Tant si l’usuari està en període de prova com si no, tindrà dret a cancel·lar la subscripció de l’emmagatzematge i manteniment dels seus productes o packs. Per cancel·lar la subscripció l’usuari ho haurà de fer a través del seu compte d’usuari o comunicant-ho. SAFEPACK gestionarà en aquell moment l’enviament sense cap cost addicional.

Si l’usuari no sol·licita l’enviament dels seus productes i packs durant el període de prova, el pagament de la subscripció al servei es confirmarà automàticament i es procedirà al cobrament de la subscripció segons el període sol·licitat al preu estipulat.

La cancel·lació de la subscripció no dona dret a cap compensació pel període d’emmagatzematge i manteniment no gaudit.

Renovació

La renovació de la subscripció és anual o trimestral, i es farà de forma automàtica, una vegada transcorregut el període establert. Si l’usuari vulgues canviar el període de subscripció (per exemple passar de trimestral a anual) només caldria que ho notifiques a l’e-mail: atencionclientes@safepack.es

No obstant, l’usuari rebrà per e-mail la notificació del seu dret a cancel·lar la renovació de la subscripció quan quedin 10 dies perquè s’activi la renovació automàtica. Si l’usuari no sol·licita l’enviament dels productes o packs, es procedirà al cobrament de la subscripció.

L’impagament de les corresponents subscripcions en el termini fixat, capacitarà a SAFEPACK a trencar la relació contractual i a posar en dipòsit el pack corresponent fins el pagament dels terminis no pagats en un màxim de 15 dies, moment en el qual es podrà sol·licitar l’enviament del pack a gestos deguts per par de l’usuari. 

Política de Devolució

SAFEPACK no realitza reemborsaments de pagaments o càrrecs realitzats per l’adquisició dels  drets de consum i accés als serveis corresponents a la subscripció en la Web, tant si el pagament s’ha fet a través de la confirmació manual del pagament, com a través del cobrament automàtic per haver acabat del període de prova o por renovació automàtica de la subscripció des de l’inicio del període de prova.

Responsabilitats

SAFEPACK no es responsable d’allò que sigui exclusivament imputable a l’usuari.

Amb l’acceptació de les presents Condicions generals de contractació dels serveis de subscripció a la Web de SAFEPACK, l’usuari renuncia expressament a reclamar qualsevol responsabilitat, contractual o extracontractual, danys i perjudicis a SAFEPACK. per possibles problemes.

SAFEPACK no acceptarà les responsabilitats derivades per no complir el servei les expectatives de l’usuari o qualsevol altre perjudici a l’usuari o a tercers.

Els productes estaran garantits segon les condicions establertes en el punt “Serveis inclosos a la subscripció”. Qualsevol altra contingència que es produeixi fora d’aquestes condicions no serà responsabilitat de SAFEPCK i per tant no es considerarà contractual, si no s’hagués pactat entre les parts amb anterioritat i n’existís registre escrit.

SAFEPACK no es farà responsable de la impossibilitat de oferir el servei o enviament degut a contingències externes que impedeixin totalment la seva activitat.

Comunicacions

L’usuari s’obliga a mantenir sempre operativa, activa i actualitzada l’adreça d’e-mail, com la resta de dades subministrades en el formulari de subscripció per a les comunicacions fluides amb SAFEPACK. Si l’usuari desitgés canviar alguna de les dades proporcionades haurà de fer-ho a través del compte d’usuari de la web o comunicar-ho per email a atencionclientes@safepack.es, complint els requisits de seguretat exigits por SAFEPACK, per poder verificar la legitimitat de la sol·licitud.

Recaurà sobre l’usuari tota responsabilitat per les conseqüències que la falta d’operativitat de la seva adreça d’e-mail, o que la manca de comunicació per l’actualització d’aquesta dada en els nostres registres, pogués ocasionar.

Amb referència al nom d’usuari i contrasenya registrats en el moment de la subscripció a la web de SAFEPACK, l’usuari serà l’únic responsable de la seva utilització, protecció i manteniment de la seva confidencialitat. L’ús d’aquests identificadors i la seva comunicació a terceres persones es produirà sota la responsabilitat única de l’usuari, essent aquest últim el responsable final de l‘ús del servei subscrit.

Els comentaris i suggeriments que l’usuari vulgui fer arribar a SAFEPACK seran ben rebuts. Pots enviar-nos aquests comentaris, suggeriments o reclamacions a través del següent número de telèfon: 722.251.215 o per email: atencioncliente@safepack.es . Les teves queixes i reclamacions seran ateses tan aviat com sigui possible.

Contingències imprevistes

En el cas que es produís una contingència imprevista que impedís a SAFEPACK seguir donant el servei d’emmagatzematge i manteniment dels productes i packs, SAFEPACK es compromet a contactar amb els clients per gestionar l’enviament dels productes als seus domicilis sense cap cost addicional. El client es compromet a tenir la seva adreça d’e-mail actualitzada i activa per fer possible aquesta comunicació. Si en el transcurs de 15 dies no fos possible gestionar l’enviament del producte per causes alienes a SAFEPACK, SAFEPACK es reserva el dret de donar-los a una entitat benèfica.

Cistella De La Compra
No hi ha productes a la cistella de la compra!
Subtotal
0,00
Seguir La Compra
0
Obre xat
Necessites ajuda?
Hola, et puc ajudar?